Ik ben in hart en nieren een creatieveling.

Tijdens mijn aanvankelijke werk als industrial designer raakte ik steeds meer geboeid door mensen en processen. Het was toen een logische overstap van het ontwerpen van dingen naar het ontwerpen van innovatieprocessen. Dit is voor mij niet alleen een methodiek, maar ook een menselijk spel van innoveren en inspireren.

Ik werk nu als onafhankelijk consultant, coach en docent om samen met anderen te innoveren, te groeien en kennis te delen.

Mijn belangrijkste rollen zijn:
ondersteunen / adviseren van managers en groepen in veranderingsprocessen in de context van innovatie van diensten, producten en processen, zowel in bedrijven als in overheidsinstellingen;
opzetten en leiden van innovatief onderzoek waarbij strategische innovatie een de overhand krijgt op het gebied van duurzame innovatie, energietransitie, gebouwde omgeving, industrie en het midden- en kleinbedrijf enz .;
het organiseren van deelnemers op thematische basis en het houden van inspirerende workshops;
advies over complexe vraagstukken en transities op het gebied van innovatie, inclusief het ontwikkelen van methoden en processen, adviseren, evalueren en rapporteren;
initiëren en begeleiden van samenwerkingen tussen private en / of publieke partijen;
het ontwikkelen van offertes en commerciële ervaring in de context van (B2B) projecten;
projectmanagement op basis van resultaten, tijd, kwaliteit en financiën;

coaching van mensen in innovatieprocessen.
workshops, lezingen, academische tutor.

Innovatiedesign is nieuwe ideeën concreet maken...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van innovatie, transities, productontwikkeling en innovatiedesign John Schraven 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl