TEACHING Methodisch sterk

TEACHING INSPIRATIE VOOR INNOVATIE

Innovatiestrategie, multidisciplinaire samenwerking en consortiavorming zijn belangrijke elementen van de nieuwe economie. John Schraven Innovatie Design (JSID) nodigt en daagt studenten uit om buiten hun kaders te treden en vanuit een nieuw perspectief intelligente oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen.

Als senior consultant innovatiestrategie heeft JSID inmiddels veel ervaring in het werkveld opgedaan. Dit heeft geresulteerd in vele inzichten en een praktische aanpak (Collectieve Innovatie Methode, Design Thinking). JSID deelt deze kennis op interactive wijze in (gast)colleges, lezingen, colloquia en workshops.

John Schraven is verbonden aan de HAN als projectbegeleider Circulaire Economie en als afstudeerdocent Commerciële Economie. Verder geeft hij gastcolleges op diverse universiteiten en hogescholen waar hij ook studenten begeleid bij afstudeerprojecten en stages.
Als intermediair tussen de opleiding en het bedrijfsleven fungeert hij daarnaast van adviseur aan/ en intermediair voor het opleidingsprogramma tot studentbegeleider.

Er is nog ruimte voor gastcolleges, begeleiding of les op uw instelling; neem daarvoor even contact op: 06-53449055 of info@johnschraven.nl

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE

Analyseren structureren en visualiseren. In colleges en gastlessen put John Schraven uit zijn ervaring als industrieel ontwerper en business consultant. De methodisch sterke aanpak is rijk geïllustreerd en complexe zaken worden op didactische wijze opgebouwd in verhelderende schema’s. Vervolgens kunnen studenten aan de slag met oefeningen om hun eigen inzichten te voeden of vaardigheden te trainen.

TEACHING PROGRAMMA METHODISCH STERK

JSID heeft een achtergrond en ervaring op het gebied van kennisoverdracht zowel op wetenschappelijk niveau als in een meer praktische setting. Deze ervaring strekt zich uit van gastlessen bij verschillende universiteiten en hogescholen tot workshops bij verschillende ondernemerscollectieven en overheden.
Het teaching programma heeft als boventoon innovatiestrategie met design thinking als mindset. Het herbergt maatschappelijke thema's als duurzaamheid, transities, circulaire economie maar ook een praktische insteek waarmee deelnemers gelijk aan de slag kunnen. JSID bied dit programma in zijn geheel aan, maar indien daar behoefte aan is kunnen ook een losse delen worden verzorgd. Colleges worden aangepast voor master of minor niveau in trajecten van 1 tot 6 dagdelen (ook voor docenten).
Innovatie Design (6)

COLLEGES INSPIRATIE VOOR INNOVATIE

Vanuit transitieleer en systeem innovatie wordt helderheid gecreëerd in complex werkveld waar overheid, maatschappelijke partijen, brancheorganisaties en ondernemers samenwerken aan een nieuwe economie. Na deze colleges heeft de deelnemer inzicht in het innovatiesysteem tussen transitie en bedrijven. Het creëert een onderlegger om problemen aan te pakken die niet vanuit een enkel perspectief te benaderen zijn.

INNOVATIE SYSTEEM ANALYSE

Het doel van de Innovatie Systeem Analyse is het versterken van het innoverend vermogen; in het algemeen, voor een beleidsgebied, regio, sector, een kennis- of een vakgebied.

DESIGN THINKING

Design thinking is een mindset om op een creatieve wijze tot nieuwe business te komen. Het is vooral een aanpak om complexe problemen op te lossen, door het toepassen van designmethodieken.

COLLECTIEVE INNOVATIE METHODE

Het gaat erom dat alle betrokkenen inspelen op goodwill, talenten en mogelijkheden. daardoor worden nieuwe technieken werkzaam voor collectieve duurzame innovatie.
Innovatievenster

WORKSHOPS 1 OF MEERDERE DAGDELEN

Na afloop van onze interactieve workshops zijn deelnemers in staat complexe vraagstukken de juiste diepgang te geven en op te lossen. Je leert in een hoe je helderheid kunt verschaffen vanuit een gestructureerde meer-lagen aanpak in een multi-stakeholder setting.

VISIEONTWIKKELING

Een goede visie leidt tot creatieve spanning. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt.

SCENARIOPLANNING

Scenarioplanning maakt impliciete kennis, beelden en of verwachtingen helder. Op basis daarvan worden verandermogelijkheden verkent.

ROADMAPPING

Roadmapping is helderheid te verschaffen in vernieuwingstrajecten en ondersteuning te bieden bij het maken van strategische keuzes.
Innovatie Design (3)

BEGELEIDING STAGE EN AFSTUDEREN

JSID begeleid studenten in verschillende onderwijsprogramma's zoals circulaire economie, commerciële economie en industrial design bij stage- en afstudeeropdrachten. Vanuit ervaring en expertise beweegt JSID zich op natuurlijke wijze in het werkveld tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Door samenwerking komen studenten in contact met toekomstige werkgevers en bedrijven krijgen de beschikking over nieuwe innovatieve oplossingen.

“His very personal approach in running the workshop, slashes any comprehension barriers that may have existed and in the process creates a good atmosphere of buy-in and thinking creatively, collectively”.

Peter van Hoorn, VU

“..een zeer prettige en uitermate enthousiaste collega met hart voor het vak en een benijdenswaardig gestructureerde benadering..”

Geert Jan Schellekens, DAE

“De presentaties en aanpak via workshop zijn helder en sluiten goed aan op de beroepservaring van de studenten.”

Rens Metz, HU

Innovationdesign is creatief leren denken over collectieve innovatie...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van (gast)colleges, workshops of studentenbegeleiding  John Schraven: 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl