PUBLICATIES (MEDE)AUTEUR JOHN SCHRAVEN

Collectieve Innovatie

Collectieve Innovatie Methode De mens centraal

Het gaat er niet om dat collectieve duurzame innovatie plaats vindt in of via mensen, dat is al bekend. Het gaat erom dat alle betrokkenen inspelen op goodwill, talenten mogelijkheden en technieken werkzaam worden voor collectieve duurzame innovatie. Dus denkmodellen, werkmethoden om mensen bij elkaar werkzaam te maken of mensen en technieken, mensen en mogelijkheden werkzaam te maken. Toegepast dus! Het is fijn als de weide vol werklustige hinnikende paarden loopt, maar er is een methode nodig om de juiste paarden op de juiste wijze in te spannen en dan de juiste richting te kiezen naar een helder doel.
Dia1 1

Crossover Innovatie Van verticale oriëntatie naar horizontale verbondenheid

Een strategische onderbouwing voor beleidsvorming voor crossovers met als doel de belangen van verschillende sectoren met elkaar te verbinden om zo beter of sneller tot gewenste resultaten te komen. In opdracht van provincie Gelderland en OostNL
Dia5 1

De Versnelling Financieren In opdracht van het Gelders Energieakkoord

Ter ondersteuning van de financiële tafel van het Gelders Energieakkoord hebben John Schraven en Innovatiepartners gezamenlijk een financiële onderlegger ontwikkeld. Daarin geeft het een systematische benadering van innovatieve en duurzame energieprojecten, met als doel het financierbaar maken van individuele en gebundelde projecten.d
Dia6 1

Van Macht Naar Kracht Een essay in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Voor het ministerie van Economische Zaken schreef Jos van der Schot, ondersteund door John Schraven, Het Groene Brein en anderen, een essay over de rol van de overheid in de nieuwe economie. Kern ervan is dat de economie van de toekomst meervoudige waarde creëert: ecologische, sociale en financiële. Het essay werkt een vijftal interventies uit die de overheid kan plegen om concreet richting te geven aan de economie van de toekomst.
Brandveiligheid 2.0

Roadmap Voor Resultaat Brandveiligheid 2.0

In de “Roadmap voor Resultaat” is een analyse gegeven van het huidige regime van brandveiligheid en is een uit de visie volgende nieuwe brandveiligheid geschetst. Deze schets is vervolgens in samenspraak met stakeholders in een roadmap uitgewerkt. Hierin zijn, naast de huidige situatie, de ambities voor de komende 10 jaar uitgesproken. Ontwikkelingen op het niveau van beleid, markt, stakeholders, kennis en competenties van betrokken individuen zijn ingevuld. In opdracht van
Visie Brandveiligheid

Regels Voor Resultaat Visie Brandveiligheid

Het Actieprogramma Brandveiligheid dat in 2007 is opgezet door het kabinet, stelt dat het huidige systeem van brandpreventie aan de grenzen van zijn mogelijkheden is gekomen. Deze constatering sluit aan op het gevoel dat leeft bij veel partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij brandveiligheid. Recente initiatieven van het CCV, NEN en TNO om belanghebbenden samen te brengen en doorbraken te bewerkstelligen, hebben echter nog onvoldoende tot verandering geleid. Dit is de voornaamste reden dat de gezamenlijke onderzoekinstellingen NIFV, Efectis en TNO de handen ineen hebben geslagen om deze aanzet tot een visie op brandveiligheid te maken.
Biobased Economy

Warmtekansen en de Bio Based Economy in Zuid West Nederland

In het kader van het Werkprogramma Schoon en Zuinig heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (voorheen het ministerie van EZ) in 2008 het programma “Warmte op Stoom” opgesteld. “Warmte op Stoom” en het Nationaal Expertisecentrum Warmte hebben als primair doel een impuls te geven aan de verduurzaming van de Nederlandse Warmte/Koude-voorziening, zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie. In opdracht van Agentschap.nl
Dia8 1

Duurzame Afrasteringen Compa Composiet Palen

In het verleden werden creosoot en/of verduurzaamde houten palen als wildkering toegepast. Onder druk van natuurorganisaties en overheid werd overgestapt naar onverduurzaamde houten palen. Bij de huidige gebruikte palen van kastanjehout is er echter een verschil in levensduur van de houten palen en het gaas. Daarom werd een nieuw materiaal (Wood Plastic Composiet) geïntroduceerd. De Compa paal is een nieuw ontwikkelde paal voor de toepassing in wildafrasteringen. De paal is gemaakt van gerecycled PVC en (rest)hout.
Dia7 1

Building Brains Beyond 2010

Building Brains is een consortium van 29 bedrijven uit de bouwsector onder auspiciën van TNO. Namens de bedrijven delen 175 kenniswerkers mee op basis Kenniswerkersregeling van het ministerie van Economische Zaken. Het Project Building Brains eindigt op 31 december 2010. Dit document is de basis voor een perspectief naar de toekomst, Building Brains Beyond 2010.
Dia9 1

Energie Radar Branche Business Case UNETO VNI

Hoe kan de energiemarkt een omwenteling maken naar het comfort-denken en wie speelt daarin welke rol? Dezen vragen stonden centraal tijdens het innovatieatelier 'opgewekt verbinden'. Deelnemers bestaande uit installateurs , producenten en fabrikanten van intelligente meetsystemen wisselden met elkaar van gedachten over nieuwe producten en diensten. Comfort bied kansen bij energiebesparing en stakeholders willen daarmee aan de slag.

PUBLICATIES ARTIKELEN IN (VAK)TIJDSCHRIFTEN

Dia10 1

Circulaire Economie en Bedrijventerreinen Driesteden Business december 2016

Circulair ondernemen is het maken van producten en het aanbieden van diensten, zonder verspilling van grondstoffen. In de circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, worden afvalstoffen hergebruikt en wordt energie gedeeld.
Dia11 2

Samen Slimmer Innoveren Krant Gelders Energieakkoord 2016

Innovatie is meer dan het zoeken naar nieuwe technologische oplossingen. Om de Gelderse energietransitie te versnellen, is een frisse blik op innovatie nodig. Twee innovatiespecialisten geven die blik. Innovatie vertaald naar de menselijke maat.
Dia11 1

Innoveer De Instituties Milieu Magazine 2015

De BV Nederland: voor de één een schrikbeeld, voor de ander een uitdagende metafoor. Wat je er ook van vindt, het kan geen kwaad om de werkwijze van de overheid eens zakelijk onder de loep te nemen. Anders financieren kan bijvoorbeeld helpen om duurzaamheid te realiseren
Dia12 1

Anders Werken Bij De Overheid Milieu Magazine 2014

De BV Nederland: voor de één een schrikbeeld, voor de ander een uitdagende metafoor. Wat je er ook van vindt, het kan geen kwaad om de werkwijze van de overheid eens zakelijk onder de loep te nemen. Anders financieren kan bijvoorbeeld helpen om duurzaamheid te realiseren
Dia13 1

Duurzaam Alternatief Voor Afrasteringen TNO Magazine 2009

Er is een nieuw, duurzaam materiaal voor palen van afrasteringen. Compa. Het nieuwe materiaal gaat lang mee. Is niet vervuilend en past perfect in een natuurlijke omgeving. bij de ontwikkeling werkten heel verschillende organisaties samen - en realiseerden elk hun eigen doelstelling.
Resthout

(Rest)hout Wordt Goud Link Magazine 2007

Naar aanleiding van de houtverwerkende industrie in de Achterhoek: Op welke manier zouden we samen meer waarde kunnen creëren? Die vraag werdt in de vorm van een 'challenge' neergelegd bij TNO. Dit heeft een vervolg gekregen in een 2e challenge: Ontwikkel een visie voor de Achterhoekse ondernemers waar bij resthout geen afval meer is maar een grondstof. Hout wordt goud!
Dia14 1

Ook Generalisten Moeten 3D CAD Aankunnen CA Techniek 2002

Integraal Modulair Ontwerpen is een methode op de productfamilie continu af te stemmen op de markt en de strategie van een bedrijf. Het is geen doel op zich, maar een middel om een dynamisch proces in de greep te houden, waar bij zakelijke doelstellingen uitgangspunt en leidraad zijn. 3D CAD speelt een rol, maar meer nog wordt ontwerpen een discipline die binnen de hele keten wordt gehanteerd en tegelijkertijd sterk medebepalend is voor commercieel succes.
Dia15 1

Opleiding Neemt TCT Op In Haar Programma CA Techniek 2001

Nieuwe Generatie vormgevers ervaart vele voordelen. De Design Academy Eindhoven haakt aan op de jongste ontwikkelingen van Time Compression Technologies: de studenten experimenteren sinds enige tijd met Rapid Prototyping.
Dia16 1

Intercompany Samenwerking Verkort Time-To-Market Techniesch Management 2000

Dikwijls moet de designer op het einde van een ontwerptraject concessies doen en zijn de zowel productengineer als de matrijsontwikkelaar ongelukkig over de prijsverhogende beperkingen die de designer in zijn concept heeft ingebouwd. Daarbovenop genereerd deze werkwijze een lange time-to-market die dan door marketeers met lede ogen wordt bekeken. 'Collaborative Design en Engineering' is de oplossing. De ontwikkeltijd wordt verkort en fouten worden vermeden.
Dia17 1

3D Design Bij Enthoven Associates MCS News 1996

De dag dat AutoCAD-systemen nog standalone opgesteld waren, ligt ver achter ons. CAD-ontwerp gebeurt vandaag in nauw samenwerkende groepen, die optimaal gebruik maken van middelen voor 'workgroup computing'. een praktijkvoorbeeld hiervan is Enthoven Associates, waar 3D-productontwerp met Autodesk Mechanical Desktop centraal staat.
Trailer

Design Voor De Jaren '90 Groenewegen Trailers

Op deze pagina presenteert Groenewegen de koel/vries-oplegger voor de jaren '90, naar een moderne visie van de Belgische industriële Ontwerpstudio Idea Design.

Collectieve innovatie is samen creëren...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van innovatie, transities, productontwikkeling en innovatiedesign John Schraven: 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl