CONSULTING INNOVATIE & DESIGN

CONSULTING MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

De overgang naar een nieuwe economie vraagt om verbinding van maatschappelijke waarden met concrete producten en diensten. We hebben effectieve innovatiestrategie op systeemniveau nodig, tegelijk met (her)ontwerp van onze producten en diensten. JSID is gericht op samenwerking, tussen bedrijven, overheden, gebruikers en kennisinstellingen en het creëren van nieuwe business modellen. Hiervoor gebruiken we de Collectieve Innovatie Methodiek (CIM). Deze bevat verschillende denkmodellen en werkmethoden voor de initiatie en begeleiding van complexe innovatietrajecten. Zo wordt meervoudige waarde gecreëerd: niet alleen financiële, maar ook sociale of ecologische. JSID biedt consultancy diensten aan op het gebied van innovatie, voor het ontrafelen van complexe vraagstukken, werkveld analyses, toekomstverkenningen en het bouwen van handelingsbekwame consortia. Daarnaast worden design consultancy diensten aangeboden. Voor hel begeleiden en uitvoeren van industrieel ontwerp projecten en productontwikkeling.

INNOVATIE- & DESIGNSTRATEGIE

Veel innovaties mislukken, omdat producten en diensten niet goed aansluiten op de wensen van de klant. Speel daarom beter in op de ‘werkelijke’ behoeften van je klanten. Maak klanten weer het middelpunt van je innovatiestrategie en designstrategie.
Cross Overs

Innovatie Consultancy Analyseren Structureren Visualiseren

Onze consultancydiensten op het gebied van innovatiestrategie, scenarioplanning en roadmapping in een multi stakeholder setting bestaan uit: projectleiding, procesbegeleiding, visualisaties en business coaching. Vraagstukken worden ontrafeld, een oplossingskader gestructureerd en handelingsperspectief gevisualiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Collectieve Innovatie Methode (CIM)
Dia35

Design Consultancy De mix tussen technologische vervieuwing en fris design

Opdrachtgevers zijn steeds bewuster met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bezig. Men wil het product op een verantwoorde wijze maken en de ecologische voetafdruk klein houden. JSID adviseert zijn opdrachtgever over het (her)ontwerpen van producten met een duurzaam karakter. Dat sluit naadloos aan op het thema circulaire economie. John Schraven biedt design consultancy diensten aan voor de begeleiding en uitvoering van productontwerp en technologische ontwikkeling. En maakt hierbij gebruik van verschillende ontwerpmethoden zoals Design Thinking.

“… verbinder, innovator, strateeg, die scherp ziet wat nodig is om samen stappen te zetten”

 “… John is met deze tools in staat om ideeën verder te helpen ombuigen naar implementatie in de praktijksituatie”

“… in staat om krachtige visuele beelden neer te zetten en over te brengen op anderen”

“… gepassioneerd strategie & business consultant die beknopt zaken formuleren combineert met behendig opereren in een omgeving van materiedeskundigen / professionals binnen een bestuurlijke organisatie”

Innovatiedesign is samenwerking creëren...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van innovatie, transities, productontwikkeling en innovatiedesign John Schraven: 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl