JOHN SCHRAVEN I N N O V A T I E D E S I G N

CONSULTING, COACHING & TEACHING SAMEN-WERKEN AAN DUURZAME INNOVATIE

John Schraven Innovation Design (JSID) is een adviesbureau dat zich richt op mensen in organisaties die met elkaar oplossingen bedenken voor maatschappelijke en technologische problemen. Kenmerkend hierin is een multi-stakeholder setting van veranderaars uit verschillende organisatieculturen met een totaal verschillende professionele achtergrond. Bestuurders, ondernemers en onderzoekers werken hierin samen aan innovatieve oplossingen. Vaak is er dan sprake van een collectieve ambitie vanuit sterk uiteenlopende individuele belangen. De vraag die gesteld wordt is wat te innoveren en te hoe te handelen? JSID werkt vanuit een basis van waardecreatie aan de juiste randvoorwaarden voor succesvolle innovatie, begeleid organisaties in processen en projecten en draagt kennis over aan vernieuwende studenten.
JSID werkt graag aan opdrachten die gerelateerd zijn aan maatschappelijke uitdagingen en heeft een uitgebreid track-record op het gebied van innovatiestrategie, duurzaamheid, business coaching, design thinking en industrieel ontwerpen. JSID biedt diensten in de rol van consultant, coach en leraar. Op basis aanpak is de Collectieve Innovatie Methodiek (CIM). Deze bevat verschillende denkmodellen en werkmethoden voor de initiatie en begeleiding van complexe innovatietrajecten.

INNOVATIEDESIGN

Innovatiedesign is het ontwerpen van complete innovatietrajecten in een multi stakeholder setting voor zowel producten, diensten als maatschappelijke transities.

Consulting

Onafhankelijke consultancy met focus op innovatiestrategie, samenwerking en techniek.

Coaching

Business Coaching voor ondernemers en persoonlijke begeleiding van professionals in innovatieprocessen.

Teaching

Kennis delen en kennisoverdracht  in inspirerende gastlessen, workshops en lezingen.

innovatiedesign is samenwerking creëren...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van innovatie, transities, productontwikkeling en innovatiedesign; John Schraven 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl