Systeem Context
 

SYSTEEM CONTEXT

 

SYSTEEMCONTEXT ONTLEDEN

Het derde deel van de visie betreft een denkmodel als vertaling van het innovatiesysteem. In de ontleding van het systeem wordt duidelijk op welke abstractieniveaus innovatie kan plaatsvinden. Hierin kan de inhoud ontrafeld en geanalyseerd worden. Het strategisch werkniveau van overheden heeft een andere abstractie dan dat van ondernemingen. Gekeken wordt hoe strategische, tactische en operationele activiteiten van verschillende organisaties zich tot elkaar verhouden in het totale speelveld.

Systeem Context

De kans op een doorbraakinnovatie wordt aanmerkelijk vergroot als de versterkende ontwikkelingen tussen beleid, kennis en business in fase blijven lopen op alle lagen in het maatschappelijke systeem.

 

De Systeem Context is één van de denkmodellen waarmee gewerkt wordt aan toekomstverkenningen binnen de portfolio van JSID en maakt deel uit van de Collectieve Innovatie Methodiek