Innovatie Spectrum
 

INNOVATIE SPECTRUM

 

REIKWIJDTE BEPALEN

In dit deel van het innovatieframe ontstaat zicht op het gewenste effect van de innovatie. Innovatie varieert in schaal van het verbeteren van een product tot aanpassingen in het maatschappelijke systeem en menselijk gedrag; een duurzame transitie. Om de complexiteit en spreiding van bovenstaande benadering te kunnen ‘vangen’ is het nodig om de vraagstukken terug te brengen naar een hanteerbare schaal. Deze is in dit innovatiespectrum ontwikkeld en vormgegeven.

Innovatie Spectrum

Het innovatiespectrum vertelt iets over reikwijdte of bandbreedte van vernieuwing. Het is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van innovatie inspanningen.

 

Het Innovatie Spectrum is één van de denkmodellen waarmee gewerkt wordt aan toekomstverkenningen binnen de portfolio van JSID en maakt deel uit van de Collectieve Innovatie Methodiek