Home
Home

JOHN SCHRAVEN INNOVATIE DESIGN

       Strategisch adviesbureau voor samenwerkende bedrijven, overheden en instellingen gericht op innovatie binnen de nieuwe economie.
 
 

 

Innovatieprocessen zijn vaak complex en daardoor onoverzichtelijk. Vooral als er meerdere partners uit diverse domeinen bij betrokken zijn en technische, beleidsmatige of maatschappelijke issues meegenomen moeten worden.

Dit is juist waar ik graag mijn kennis en expertise inzet: in een inspirerend proces begeleid ik partijen uit bedrijven, overheden, maatschappelijke instanties en kennisinstituten, vanuit hun innovatiewens naar hun innovatiedoelen. Ik maak hierbij praktisch gebruik van mijn Collectieve Innovatie Methode.

 
 

MISSIE

Het is mijn missie om samenwerkende organisaties te helpen hun innovatiekracht te vergroten en innoverend vermogen tussen  overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties blijvend te versterken.

 

 
 
STRATEGISCHE INNOVATIE VOOR:

overheden die innovatiebeleid strategisch willen vormgeven: beleidsadvies, innovatie roadmaps, innovatiesysteemanalyse, versterken innovatie infrastructuur.

maatschappelijke organisaties die willen professionaliseren en optimaliseren

kennisinstituten, universiteiten en hogescholen die willen aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken: kennisagenda’s, workshops en gastcolleges.

– koepels en brancheorganisaties die hun innoverend vermogen van hun sector willen vergroten in aansluiting met hun achterban:roadmap, toekomstverkenningen en brancheagenda’s

(mkb)bedrijven en ketens die door meervoudige waardecreatie willen innoveren op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid en circulaire economie: roadmaps, strategievorming, innovatiebegeleiding of consortium vorming. 

 

“Resultaatgericht met aandacht voor processen”

 
COLLECTIEVE INNOVATIE METHODE

De Collectieve Innovatie Methode (CIM) is een beproeft middel om strategische innovatie effectief te maken in een complex werkveld met veel stakeholders. Een aantal enthousiaste mensen samenbrengen is een goed begin, maar er is een methode nodig om ze op de juiste plek effectief in te zetten. Met CIM worden partijen samen gebracht, collectieve doelen ontwikkeld, strategische keuzes verkend en blijvend handelingsperspectief ontwikkeld. Hierdoor versnellen innovatieprocessen en wordt het inhoudelijk effect groter en kunnen doorbraken ontstaan.

Home