John Schraven Innovatie Design
Home

    John Schraven Innovatie Design is een allround technisch en strategisch adviesbureau met ruime ervaring in complexe innovatievraagstukken van product tot beleid.

 

“INSPIRATIE VOOR INNOVATIE”

Mensen boeien, binden en in beweging krijgen. De overgang naar een nieuwe economie vraagt naar verbinding van maatschappelijke waarden met concrete producten en diensten. Producten staan daardoor niet meer op zichzelf, maar hebben een rol in de transitie naar een duurzaam systeem. Dit vraagt zowel om duurzame productontwikkeling en dienstontwikkeling, als om invulling van strategie in verband met beleid en regelgeving binnen de gouden driehoek.

Innovatie design is het creëren van complete innovatietrajecten binnen de circulaire economie voor zowel producten, diensten als maatschappelijke transities.

Als innovatieconsultant en designer is het mijn passie nieuwe technologie te verbinden met duurzaamheid: gesloten kringlopen, hergebruik van producten en grondstoffen, energie-slimme concepten en producten. Ik begeleid bedrijven, instanties en van praktische productontwikkeling tot en met strategie- en beleidsvorming.